یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

دیده دورا ن یاتار یاتماز حسینوپر چمی

==========

آند اولااللاهه عزت اسلامین دینینده دی

دشمن قرآن وعترت خواریدی شر منده دی 

شاد اولوب آل امیه یاتدی اسلام پرچمی

گور دولر اول قانلی پر چم زینبین چگنیند ه دی

عالم امکان یاتار یاتماز حسینو ن پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 دیده دوران یاتار یاتماز حسینو ن پر چمی

بو لمو یوبلر واردی تا زینب حسینون یو خ غمی

نهضتین بیر زرده اولماز داخی کسر کمی

زینبین ایثاری مات ایلر تمام عالمی

سو یلدی اوللام حسینجان اهل بیتین همد می

پر چم دونان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 دیده دوران یاتار یاتماز حسینون پر چمی

بو حسینو نده عزیزان  پر چمی  اوچ رنگیدی

گنبدی او ستونده قرمز یادگار جنگیدی

هم یاشیل اعلان ائدر عباس اونون سر هنگیدی

سن قرا پر چم گتور او زینبین فر هنگیدی

سسلدی بنیان یاتار یاتمار حیبنون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

بیر یانا عشق حسین انبوه مو کب بیر یانا

یئدی دریا بیریانا عطشان قالان لب بیر یانا

نسل آدم بیریانا یتمیش مقرب بیر یانا

یتمیش عاشق بیریانا تک غملی زینب بیر یانا

باطل و کمان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

 

ای حسینیلر نه دردیز واردوا زینبده دی

نینوا بیر قانلی صحرا دور نوا زینبده دی

اختیارات قوای اولیا   - زینبد ه دی

عشقه آند اولسون کلید کر بلا زینبد ه دی

خیمیه سوزان یاتار یاتماز حسینو ن پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

عشقیده آری اسارت وار شهادتدن صورا

باشلادی ئوز نهضتین زینب او نهضتدن صورا

وقرینی سیندیرمادی مردان غیرتدن صورا

ای قلم یازما نه لر اولدی او غارتدن صورا

خنجر بران یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

گور نه قدری خدمت ایلوب زینب اوز قاداشینا

قو یمادی آل اللاهی بیر لحظه ده اوز با شینا

کاش بونی هک ایلسونلر قبریده باش داشینا

گوتدی عباسین لواسین آلدزینب دو شونا

بو لدولر طغیانیاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

افتخار اولدی خانم آل علی اولادینا

حال بحراندا خانم چاتدی دینین امدادینا

روز عاشورا چاتاردی قیز لارین فریادینا

قهرمان کربلا ثبت اولدی زینب آدینا

پر چم شاهان یاتار یاتمازحسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

کربلایه کوفیان گلمو شدی قرآن یخماقا

اسلامین –دینین-بناسین –آل سفیان یخماقا

ال اله وئر میشدیلر شاه شهیدان یخماقا

چوخ تلاشلار ایستدیلراولمو بدی امکان یخماقا

پر چم سفیان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

اولماسیدی همت دخت علی المر تضا

کر بلا کرببلاده قالموشیدی بر ملا

نطق زینب اولماسیدی کو فهده یا شامیدا

نه اولاردی روز عاشورا نه بو شور نوا

آتش سوزان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

زینب اوز قارداشینن فرمانین اجرا ایلدی

اول آخان قانلاری حقا زنب احیا ایلدی

آل سفیانی گئدیب هر یئرده رسوا ایلدی

نقشه شوم یزیدی آچدی افشا ایلدی

کاخ دژخیمان یاتتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

زنده دی پاینده دی عالمده ایثار حسین

قاره پرچملردی هر یئرلرده آثار حسین

ساخلادی دین پرچمین قولسوز علمدار حسین

نئچه میلیونلار اولارهر  ایلده زوارحسین

جوش ائدر عمان یاتاریاتمازحسینون پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

ای حسینچی زنده ساخلا بو قارا پرچملری

هر محرملر گئلنده. تیتردیر دشمنلری

بیر گون آخر بو علم فتح ائیلییر عالملری

یادائدر بوپرچم اولئ قانه باتان میثملری

دشمن قرآن یاتار یاتماز حسینون پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

ای حسینچی پرچمه محکم یاپئش احساسیلن

گئل اونی ائیله معطر دائم عطر یاسیلن

یاز حسینین آدینی باهم اورا عباسیلن

ایلمه سازش جهاندا فرقه عمراسیلن

بول هامی ادیان یاتار یاتماز پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

تا ابد احیادی عاشورای خونبار حسین

پرچم بو نهضتی ساخلار عزادار حسین

ئولدی عباس زینبی اولدی علمدار حسین

اربعینده باخ نه قدری واردی زوارحسین

خیمه ده طفلان یاتار یاتماز حسینون پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

ساخلاروخ بو پرچمی بیز دین و قرآن عشقینه

وئرمریک الدن اونی شاه لب عطشان عشقینه

اوپدی عباس پرچمی میداندا جانان عشقینه

ایلیوک بیزلرده فدیه پرچمه جان عشقینه

جبهه لرده قان یاتار یاتمار حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

دوشدی توپراغه علم همده علمدار حسین

بیلدی زینب یاتدی پرچم ئولدی سردار حسین

سسلدی راحت اول ای غم گونده غمخوار حسین

شیعه لر که وار اولار هر یئرده خیار حسین

یاره لی طرلان یاتار یاتماز حسینون پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

پرچم نصر و من الله شیعه نین هوویتی

ریشه دن نابود ائدر. هر یئرده وهابیتی

ساخلادی بو پرچمی عباس و زینب غیرتی

بو قرا پرچمدی والله شیعه نین شخصیتی

تانکین آتدا جان یاتار یاتماز حسینون پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

زنده ساخلوب همت زینب حسینون آدینی

کوی عشقینده  اونون قویدی خانم هر زادینی

حتی قربان ایلدی بیر جوت اونا اولادینی

ایتمدی بیر لحظهده اوللارین حتی یادینی

ناله افغان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

اوهمان پرچمدی که وئردی حسین عباسینا

نصب ائدیباول اونی کرببلا صحراسینا

افتخار اولدی اوپرچم هر ایکی دنیا سینا

غیر ممکندور چاتا بیر کیمسنه همتاسینا

سست اولان پیمان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

تااسوراول قاره پرچم ایمز ایران واهمه

ایلییر اوندان ابرقدرتلر اما واهمه

هاردا اسسه قاره پرچم ایلمز جان واهمه

وحشته اما دوشر ایلر او شیطان واهمه

هر قوی سالطان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

زینبین لطفی اووب شامل بو ایران حالینا

گل توجه ایله عاشوراده قیل و قالینا

جانینی ملت فدا ایلر علی اولادینا

مر گ اولا شیطانه بیرده بی حیا دلالینا

غاصب دورا یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

داعشه میدان وئریب دنیاده شیطان زمان

بعضی شو م تبلیغیلر ایراندایللرالان

شیر لرین تپراقینه رو به گلنمز هیچ زمان

باغلاروق رگباره بیز  اوللاری هرلحظه هرآن

نئییر تابان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

بو ترامپ بی حیا فکر ایلرالان بوش کیمی

عقلینی الدن وئریب هذیان دئیر بی هو ش کیمی

با نلییار امر یکاده اول بی حیا برگوش کیمی

داعش بیر حیواندور تر سو مثال موش کیمی

دنلییر بیر لشگر عاشورا اولار قو ش کیمی

داعش نادان یاتار یاتماز حسینو ن پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

احتکار ایلر بیر عده تاکه ییخسو ن ملتی

اختلاس ایل بیر عد ه تاکه یخسو ن دولتی

هر کیم اولسا آند اولا حقه اونو ن  یوخ غیرتی

بلی اغفال ایلیوبلر کفران ایلر نعمتی 

کفره پشتیبان یاتار یاتماز حسینون پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

کیم دورا بو للارا حامی عالمین اغفالی دور

آنلامور بو لمور اولار امریکانین نقالی دور

بی عمل عالمدی اوللار مغزی پوچ خالی دور

الاس گر احتکار گر شیطانین حمالی دور

فرقه ان یاتار یاتماز حسینون پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

یو خ سوزوم زوار زینب دلغمین دور با غریقان

بعضی سوزلر وار ائدر بو ملتی چو خ ناگران

کیمده جر ئت وار او قبره ساری گلسون عاشقان

چون اوقبره حضرت عبا س نگهبان دور الان

بلی هر طغیان یاتار یاتماز حسینون پرچمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 

جان فدا ایلربو ایران اهلی کنز عصمته

چون اونو ن خیر و دعاسی حامی اولدی ملته

لطف زینب قویماز ایران اهلی دوشسون ذلته

اولدی مینلرنوجوان فدیه ولی بو نهضته

قان توکن انسان یاتار یاتماز حسینون پر چمی

یئل یاتار طوفان یاتار یاتماز حسینین پرچمی

 ((یادگار ی))که اولوب مشهورالان هریا نیده   
دعوت ایللر دئیر اشعارین هراستا نید ه   
حضرت زینب صله سین  لطف ائدر ایرانیده 
ایتمیه کفران نعمت کا ش بو احسا نید ه  

یئل یاتار طو فان یاتار یاتمازحسینو ن پر چمی 
دیده دوران یاتار یاتماز حسینون پر چمی   

 


مشخصات

  • دانلود + ادامه مطلب (منبع اصلی)
  • کلمات کلیدی: یاتار ,یاتماز ,پرچمی ,حسینین ,طوفان ,حسینون ,یاتار یاتماز ,یاتار طوفان ,یاتماز حسینین ,حسینین پرچمی ,طوفان یاتار ,یاتار طوفان یاتار ,یاتماز حسی?
  • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارشدهید.

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات تلگرام کابینت استیل صنعتی گارنا پلاس|garena plus|grna-plus سجــــــود | sojud.ir فروشگاه اینترنتی نگین بلاگ ایران ساب یادی از شهید محمد مجتهدی سرویس خواب کودک و نوزاد بالشت آشپزی ساده